HimenoplastikaHimenoplastika podrazumeva rekonstrukciju himena I lokalnih režnjeva sa zida vagine.

Iako kontraverzna, himenoplastika se primenjuje se iz niza razloga – od pritisaka sredine, preko čisto ličnih zahteva u cilju poboljšanja seksualnog života i unošenja novina u odnos sa partnerom, do mnogo ozbiljnijih – kao deo podrške procesa oporavka kod žrtava silovanja.

Priprema

Budući da se korekcija ne mora raditi u opštoj anesteziji, o potrebnim analizama se dogovara sa hirurgom i anesteziologom oko potrebnih analiza – najčešće su to labaratorijske analize.

Procedura

Hirurškom procedurom i često potrebnim dizajniranjem režnjeva sa zida vagine, vraća se himen i ’nevinost’ pacijentu - otuda i naziv himenoplastika.

Oporavak i rezultati

Pacijent se odmah vraća uobičajenim aktivnostima a period oporavka često zahteva primenu antibiotika u trajanju od nedelju dana.

Rezultat himenoplastike je momentalan.

Moguće komplikacije

U moguće komplikacije kada je himenoplastika u pitanju spadaju otok, blag bol, neprijatnost i crvenilo koji brzo prolaze.


BRAVA 1
BRAVA 2
Hyaluronic fillers 1 Hyaluronic fillers