Estetika tela

Estetika tela podrazumeva primenu najnovijih operativnih i neoperativnih metoda u cilju poboljšanja estetskog doživljaja i izgleda koji imaju ne samo uticaj na lepotu već i na psihu pacijenata.

Hirurške procedure

Hirurške metode se primenjuju u slučajevima ispravljanja deformiteta i funkcionalnih problema, rekonstrukcija nakon mastektomije ili određenih problema, asimetrija, ozbiljnog podmlađivanja, smanjenja obima.

Genitalna hirurgija

Genitalna hirurgija podrazumeva korekcije genitalne regije u cilju poboljšanja estetike i otklanjanja blažih funcionalnih problema pri seksualnom odnosu sa ciljem poboljšanja seksualnog samopouzdanja prilikom odnosa.

Nehirurške procedure

Nehirurške tehnike na telu se primenjuju u cilju blagih korekcija samog izgleda kao i usporavanja posledica starenja tela.

Dr Vladimir Stojiljković

Tokom petnaestogodišnje karijere dr Vladimir B. Stojiljković posvećuje svoj klinički i istraživački rad estetskoj hirurgiji lica i tela, razvijajući sopstvene tehnike uz primenu najsavremenijih materijala; uz aktivno držanje kurseva posvećenim kolegama dermatolozima, hirurzima plastičarima, stomatolozima - fokusiranih na primenu minimalno invazivnih procedura na licu, insistirajući na poznavanju hirurške anatomije lica i promenama tokom procesa starenja.

Saznajte više

Partneri

Članstva

BRAVA 1
BRAVA 2
Hyaluronic fillers 1 Hyaluronic fillers