Silhouette Soft & Ellanse

Dr Vladimir Stojiljković je internacionalni trener za Silhouette Soft niti i  za Ellanse stimulator kolagena.

Silhouette Soft niti su jedine resorptivne, suspenzione niti sa FDA odobrenjem. Proizvedene su u USA i omogućavaju trenutni efekat liftinga koji traje godinu i po dana i pored toga izrazito stimulišu sintezu kolagena sa produženim dejstvom. 

Ellanse je preparat koji je 2011. izabran za filer godine. Polikaprolakton (PCL) predstavlja najsnažniji stimulator kolagena sa dejstvom do 4 godine trajanja, kojim se postiže nadoknada volumena na prirodan način.

Radionice su celodnevne i podrazumevaju hands on trening i održavaju se kvartalno u dogovoru sa distributerom, kompanijom Amicus. Svi polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu.

Partneri

Članstva

BRAVA 1
BRAVA 2
Hyaluronic fillers 1 Hyaluronic fillers